Můj program

I. Chránit národní zájmy

 • Bránit naši vlast před nesmyslnými příkazy z EU a NATO
 • Žádat po EU, aby ona sloužila nám, a ne my jí
 • Vzít si zpět svobody, o něž nás EU připravila
 • Nebát se czexitu – může to být cesta ke svobodě a prosperitě.

II. Chránit soukromé vlastnictví

 • Bránit vládě v tom, aby neustále zvyšovala daně a vyhazovala naše veřejné prostředky na nesmyslné projekty, které nikdo nepotřebuje.
 • Bránit vládě, aby sahala po soukromém vlastnictví těch, kteří si je poctivou prací vydobyli.
 • Nutit vládu, aby důsledně trestala ty, kdo rozkradli společný majetek národa a státu a nyní s ním spekulují v cizích zájmech.
 • Nepřipustit, aby nám vláda pod záminkou pomoci migrantům stěhovala do našich domů a bytů nepřizpůsobivé a nežádoucí osoby.

 III. Chránit rodinu

 • Chránit nedotknutelnost rodiny jako základního článku naší společnosti.
 • Nepřipustit, aby se vlády nad naším státem a Evropou ujala homosexualistická a genderová lobby.
 • Přestat hradit z veřejných prostředků aktivity různých LGBT či ekofašistických organizací.
 • Naopak podporovat občanskou společnost tam, kde jde o ochranu zdravotně či sociálně potřebných, školství či předškolní zařízení.

IV. Svoboda slova

 • Prosazovat a vyžadovat nezadatelné a ústavou zajištěné právo svobodně získávat a všemi způsoby šířit myšlenky a názory.
 • Nepřipustit ostrakizaci a pronásledování nositelů alternativních, státem nepovolených názorů.
 • Bránit přepisování dějin z politických důvodů.
 • Bránit se propagandě tzv. liberální demokracie na úkor našich osobních práva svobod.

Braňme svobodu slova. Nenechme se umlčet. Pravda a právo jsou při nás.

 

I. Chránit národní zájmy

Zachovat a zvyšovat emancipaci našeho národa před cizorodými vlivy ze strany mezinárodních uskupení, zejména EU a NATO. Není možné, aby se o věcech naší země autoritativně rozhodovalo v cizině. Tyto historické zkušenosti už máme, ať už šlo o Vídeň, Berlín, či Moskvu, nebo dnes Brusel. Jsme suverénní národ, který toho v minulosti mnoho dokázal, nenechme si vnutit názory a příkazy ze strany byrokratických struktur, které sledují jen svoje, většinou finanční, zájmy. Držme se pravidla: členské země těchto uskupení zde nejsou kvůli nim, naopak, tato uskupení a jejich aparáty jsou tu, aby sloužily členským zemím. A pokud to nedokážou nebo se dokonce pokoušejí vytvořit nějaký nadstát proti vůli občanů, pak není důvod v takových strukturách setrvávat.

Vyčítají nám, že jsme protievropští. To je nesmysl. Nemůžeme být protievropští, protože žijeme v Evropě a máme ji rádi, stejně jako jiné národy. Jsme proti evropské byrokracii, která se nás snaží našich svobod, včetně té elementární – národního sebeurčení – zbavit a nastolit diktaturu nadnárodních institucí. Naopak, my říkáme: jediná cesta, jak zachránit Evropu, je přimět Evropskou unii a její orgány k dramatické proměně a demokratizaci. Pokud toho nebudou schopny, pak nás v EU nic nedrží a můžeme se vydat britskou cestou.

II. Chránit soukromé vlastnictví

Hájit a prosazovat posvátné a Ústavou garantované právo na soukromé vlastnictví. Vláda útočí na naše peníze. Stále kolem sebe slyšíme návrhy, jak vyřešit ten či onen ekonomický, ekologický atd. problém tím, že zpochybníme právo jednotlivce na majetek, k němuž poctivou prací přišel. Vláda by možná ráda ty či ony majetky vyvlastňovala a vstupovala do soukromého vlastnictví.  A když to neprojde, tak libovolně zvýší daně, a tudíž se znovu prohloubí ta sociální propast: chudí budou ještě víc chudnout a bohatí bohatnout. Těch prvních bude čím dál víc, těch druhých méně, ale budou mít čím dál větší moc, pokud jim v tom nezabráníme.

Evropská unie a v závěsu za ní naše vláda si vymýšlí stále větší a dražší nesmyslné projekty typu inkluze ve školství, solární energetika atd. Místo aby z veřejných zdrojů podporovala potřebné – stavěla domovy pro seniory, zařízení sociální péče a podobně, vyhazuje peníze na zbytečnosti, které nikdo nepotřebuje a většina si dokonce uvědomuje i jejich škodlivost.

Slyšeli jsme už dokonce také, že malí soukromí podnikatelé a OSVČ, na nichž stojí každá stabilní společnost, jsou prý „parazité“ a mají přijít o svá nezadatelná práva. To jsou velice nebezpečné věty, které mohou být předehrou k výše popsanému vývoji.

To samozřejmě neznamená, že chci chránit zloděje, podvodníky, spekulanty, často chráněné zahraničními „loutkovodiči“, kterým se podařilo mnoho z naší země rozkrást, převést do neviditelných rukou anonymních vlastníků kdesi v cizině, a s našimi občany pak jednat jako s podlidmi, kteří smějí jen poslouchat, plnit příkazy a platit čím dál nehoráznější daně. Tomu já neříkám soukromé vlastnictví, tomu já říkám lup. A zloděj nezaslouží ochranu, nýbrž trest.

Mnozí z nás pamatují administrativní zásahy ve smyslu odebírání soukromého vlastnictví, komplikování jeho nabytí, nebo třeba ony slavné „nadměrečné metry“ – měli jste byt větší, než úřad uznal, tak vám ho část ukradli a dali někomu jinému. Představte si tuto praxi – a podle rétoriky některých stran k tomu nemáme daleko – v dnešní situaci migračního chaosu. Co když nám nadvláda z Bruselu přikáže umístit zde tolik a tolik desítek či stovek tisíc migrantů? Pokud si naše vláda nechá nařizovat a nevzepře se, kam je dáme? Budeme hledat nadměrečné metry. Budeme umísťovat migranty do bytů a domů, na něž si naši občané poctivou a často dlouholetou prací vydělali. To rozhodně nechceme a nesmíme připustit. Jsme zásadně proti ohrožení nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, jsme proti kriminalizaci vlastníků, kteří k majetku přišli poctivou prací a zákonnou cestou, jsme proti inženýrskému rozhodování o životech lidí. Jsme proti všem formám zmenšování a ohrožování svobody lidí.

III. Chránit rodinu

Zachovat a chránit nedotknutelnost rodiny jako základního článku naší společnosti. Jsme obklopeni státem a Evropskou unií nehoráznými finančními částkami podporovanými tzv. neziskovými organizacemi, které nám vnucují nesmyslnou LGBT ideologii, která je navíc v naprostém rozporu se zákony přírody. Miliardy z veřejných rozpočtů se vyhazují na propagaci sexuálních odlišností (příklad – zatímco celá země počítá škody po koronakrizi, pražský magistrát dává milion korun na pochod obskurních individuí s názvem Prague Pride). Další miliardy se vyhazují na brožurky a jalové fráze různých ekofašistických aktivistů propagujících myšlenku, že jsme Zemi zničili, a teď ji musíme zachraňovat. Zemi jsme nezničili, Země se mění jako kdykoli v historii. Náš úkol je Zemi neubližovat, což většina z nás dělá. K tomu nepotřebujeme brožurky, k tomu potřebujeme zdravý rozum a pilné ruce, a to většina z nás má. Jsme zásadně a plošně proti tomu, aby z veřejných rozpočtů na všech úrovních byly financovány politické neziskovky, a naopak velmi podporujeme podporu takových občanských společností, které se efektivně starají o sociálně či zdravotně potřebné, pomáhají ve školství i v předškolních zařízeních atd. Tak totiž má vypadat ona „občanská společnost“, o níž tolik mluvil Václav Havel. Ne jako nekonečná řada politických agitátorů, nutících nás za naše peníze k něčemu, co nedává smysl, a proto to nechceme.

IV. Svoboda slova

Chránit, bránit a posilovat svobodu slova. Právo svobodně získávat a všemi způsoby šířit myšlenky a názory nám garantuje Charta OSN a naše Ústava. Na každém kroku jsme svědky toho, jak je u nás dnes svoboda slova pošlapávána. Téměř ze všech oficiálních zdrojů, politických i mediálních, slyšíme, že kdo nemá jednotný, předem schválený názor, je nepřítel. Kdysi se říkalo: Kdo není s námi, je proti nám. Toto heslo bylo připisováno komunistům, ale jako první ho užil nacista Goebbels. Měli bychom si to uvědomit vždy, když nás dnešní vrchnost umlčuje, nálepkuje jako nepřátele, likviduje z prostoru veřejné diskuse. K tomu samozřejmě patří i dnešní trend přepisování historie. Najednou už neplatí to, o čem mluví historické dokumenty, ale to, co si vymyslel nějaký propagandista v Praze či Bruselu. Jednoho dne se můžeme dočkat zjištění, že žádný český stát na našem území vlastně nikdy nebyl a my jsme byli vždy jen vazalové okolních mocností. Což je zjevně politický cíl těch, kdo takové nesmysly a historické lži produkují a za pomoci zkorumpovaných médií dnes a denně šíří. Braňme se proti tomu. Braňme svobodu slova. Mluvme proti tomu. Nenechme se umlčet. Pravda a právo jsou při nás.

Všechny tyto úkoly jsou cestou na dlouhou trať, ale všechny jsou zároveň v našich společných silách. Všechny jsou v zájmu občanů této země, a společně s podobně smýšlejícími zákonodárci lze v těchto směrech dokázat určitě víc, než by se nám dnes zdálo.

Stačí jen nebát se a nelhat!

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist